skip to search skip to navigation skip to main content

Podatki o zbiranju in obdelavi vaših osebnih podatkov

Astellas Pharma je globalna farmacevtska družba, katere končna matična družba ima sedež v Tokiu na Japonskem. Naše poslanstvo je izboljševanje življenja bolnikov na naslednjih glavnih področjih: presajanje organov, urologija, onkologija in protivnetna zdravila. Za več informacij o družbi Astellas si oglejte razdelek »O nas« na našem spletnem mestu https://www.astellas.eu/about/about/.

Astellas Pharma d.o.o. trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (»Astellas«) spoštuje vašo pravico do zasebnosti. To Obvestilo o zasebnosti vsebuje podatke o tem, kdo smo, kako zbiramo, delimo in uporabljamo vaše osebne podatke ter kako lahko uveljavljate svoje pravice do zasebnosti. Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede naše uporabe vaših osebnih podatkov ali če želite uveljaviti katero od svojih pravic, vključno s pravico do zavrnitve obdelave vaših podatkov na način, ki je opisan spodaj, se obrnite na nas; podatki za stik so navedeni na koncu tega Obvestila o zasebnosti.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Astellas Pharma d.o.o. trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Katere osebne podatke zbira Astellas in zakaj

Vaše podatke pridobivamo iz različnih virov, tudi neposredno od vas, pa tudi iz dokumentov ali obrazcev, ki jih posredujete, da lahko sodelujete v pobudah, ki jih sponzorira ali podpira Astellas, kot so na primer klinične raziskave, in razvojne dejavnosti, ki jih sponzorira Astellas; prek javno dostopnih virov in iz življenjepisov ter spletnih in drugih podatkovnih baz in spletnih strani, ki jih lahko v našem imenu upravljajo tretje osebe.

Družba Astellas zbira in uporablja naslednje vrste osebnih podatkov za spodaj opisane namene:

  • osebni podatki, kot so vaše ime, starost, spol in podatki za stik;
  • podatki o vašem poklicnem življenju, kot so služba, naziv delovnega mesta, medicinsko področje, na katerem ste dejavni, vaša poklicna usposobljenost in znanstveno udejstvovanje (na primer izkušnje s kliničnim preskušanjem in udeležba v preteklih raziskovalnih študijah ali raziskovalnih študijah v teku z družbo Astellas in drugimi podjetji), objavljanje akademskih ali znanstvenih raziskav in člankov ter članstvo v združenjih in upravnih odborih; in
  • podatki o komunikaciji z nami, na primer, na kakšnih srečanjih smo se srečali, teme, o katerih smo razpravljali, vaše poznavanje in vprašanja, ki ste jih imeli o naši družbi in izdelkih, kakšno gradivo smo vam predstavili in kakršne koli povratne informacije, ki ste jih podali, kot tudi vaša mnenja ter postopki pri predpisovanju, ravnanju z bolniki in diagnosticiranju, in podobne informacije.

Te podatke obdelujemo v naših podatkovnih bazah strank z namenom, da bi uspešno upravljali odnose z vami, vključno z načrtovanjem potencialnega sodelovanja, stikov, obiskov in srečanj; pomagali ovrednotiti podatke, ki vam jih zagotavljamo, in poskrbeti, da so ti podatki pomembni glede na vaše strokovno znanje, interese in želje; ter razumeti vaš znanstveno-terapevtski pristop in zadovoljstvo z izdelki družbe Astellas.

S kom Astellas deli moje osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo naslednjim kategorijam prejemnikov:

  • Našim družbam v skupini, tretjim ponudnikom storitev in partnerjem, ki nam zagotavljajo storitve obdelave podatkov ali ki kako drugače obdelujejo osebne podatke za namene, opisane v tem Obvestilu o zasebnosti, o čemer boste obveščeni takrat, ko bomo zbirali vaše osebne podatke. Seznam naših trenutnih družb v skupini je na voljo tukaj https://www.astellas.com/en/worldwide;
  • Kateremu koli pristojnemu organu kazenskega pregona, regulativnemu organu, vladni agenciji, sodišču ali drugi tretji osebi kadar menimo, da je razkritje potrebno (i) skladno z veljavnim zakonom ali predpisom, (ii) za uveljavitev, vzpostavitev ali zaščito naših pravnih pravic ali (iii) za zaščito vaših ključnih interesov ali ključnih interesov katere koli druge osebe.
  • Potencialnemu kupcu (in njegovim zastopnikom ter svetovalcem) v povezavi s katerim koli predlaganim nakupom, združitvijo ali prevzemom katerega koli dela naše družbe pod pogojem, da obvestimo kupca, da sme vaše osebne podatke uporabljati le za namene, razkrite v tem Obvestilu o zasebnosti.
  • Kateri koli drugi osebi z vašim soglasjem za razkritje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (velja za zdravstvene delavce iz držav EGP)

Če ste zdravstveni delavec s prebivališčem državi iz Evropskega gospodarskega prostora, naša pravna podlaga za zbiranje in uporabo zgoraj opisanih osebnih podatkov predstavlja naš zakoniti interes za upravljanje našega odnosa z vami.  Če imate kakršnakoli vprašanja o tej pravni podlagi, se obrnite na nas; podatki za stik so navedeni na koncu tega Obvestila o zasebnosti.

Kako Astellas zagotavlja varnost mojih osebnih podatkov

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo. Ukrepi, ki jih uporabljamo, so namenjeni zagotavljanju ravni varnosti, ki ustreza tveganju pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

Mednarodni prenosi podatkov

Vaši osebni podatki se lahko prenašajo in obdelujejo tudi v državah, kjer ne prebivate. V teh državah so lahko v veljavi zakoni o varovanju podatkov, ki se razlikujejo od zakonov vaše države (in ki v nekaterih primerih ne zagotavljajo tolikšne zaščite).

Natančneje povedano, strežniki, ki jih uporabljamo za gostovanje vaših osebnih podatkov, se nahajajo v ZDA, in naše družbe v skupini ter tretji ponudniki storitev in partnerji poslujejo po celem svetu. To pomeni, da lahko vaše zbrane osebne podatke obdelamo v katerikoli od teh držav.

Vendar pa smo sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe, ki zahtevajo, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni skladno s tem Obvestilom o zasebnosti. Ti ukrepi vključujejo izvajanje standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije za prenos osebnih podatkov med družbami naše skupine, ki zahtevajo, da vse družbe skupine varujejo osebne podatke iz EGP, ki jih obdelujejo, skladno z zakonodajo o zaščiti podatkov Evropske unije.

Naše standardne pogodbene klavzule so na voljo na zahtevo. Podobne ustrezne zaščitne ukrepe smo uvedli z našimi tretjimi ponudniki storitev in partnerji, na zahtevo pa lahko posredujemo tudi dodatne informacije.

Hramba podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih zberemo, hranimo v primerih, ko imamo za takšno ravnanje stalno legitimno poslovno potrebo (na primer, da vam ponudimo storitev, ki ste jo zahtevali, oziroma da zagotovimo skladnost z veljavnimi pravnimi, davčnimi in računovodskimi zahtevami).

Če nimamo nobene legitimne poslovne potrebe po obdelavi vaših osebnih podatkov, jih bomo izbrisali ali anonimizirali; če to ni mogoče (na primer če so vaši osebni podatki shranjeni v varnostnih arhivih), bomo vaše osebne podatke varno shranili in preprečili kakršno koli nadaljnjo obdelavo, dokler izbris ne bo mogoč.

Vaše pravice do zaščite podatkov

Imate naslednje pravice do zaščite podatkov:

  • Če želite dostopati do svojih osebnih podatkov, jih popraviti, posodobiti ali zahtevati izbris, lahko to storite kadarkoli tako, da stopite v stik z nami; podatki za stik so navedeni v spodnjem razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.
  • Če bivate na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora, lahko tudi ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosite, naj omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, ali zahtevate prenos vaših osebnih podatkov. Te pravice lahko uveljavite tako, da stopite v stik z nami; podatki za stik so navedeni v spodnjem razdelku z naslovom »Kako stopiti v stik z nami«.
  • Prav tako imate pravico, da se organu za zaščito podatkov pritožite glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov. Za več informacij se obrnite na svoj lokalni organ za zaščito podatkov. (Podatki za stik z organi za zaščito podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru, Švici in nekaterih neevropskih državah (vključno z ZDA in Kanado) so na voljo na tukaj.)

Odzovemo se na vse zahteve posameznikov, ki želijo uveljaviti svoje pravice do zaščite podatkov, skladno z veljavnimi zakoni o zaščiti podatkov.

Posodobitve tega Obvestila o zasebnosti

To Obvestilo o zasebnosti lahko občasno posodobimo kot odziv na spremembe v pravnem, tehničnem ali poslovnem razvoju. V primeru posodobitve našega Obvestila o zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da vas o tem obvestimo v skladu s pomembnostjo sprejetih sprememb.

Kako stopiti v stik z nami

Če želite uveljaviti katero koli od vaših pravic v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov, pošljite zahtevo tukaj. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o naši uporabi vaših osebnih podatkov, stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek naslednjih podatkov za stik: [email protected].

Privacy Policy  |  Cookies Policy  |  Piškotki  |  Terms of Use Copyright © 2019 Astellas Pharma