skip to search skip to navigation skip to main content

Informacije o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka

Astellas Pharma je globalna farmaceutska tvrtka, a sjedište matične tvrtke je u Tokiju, Japan. Naša misija je poboljšanje života bolesnika u sljedećim područjima: transplantacija, urologija, onkologija i zarazne bolesti. Za više informacija o tvrtki Astellas pogledajte pod „About” (O tvrtki Astellas) na našoj web stranici https://www.astellas.eu/about/about/.

Astellas d.o.o. Ilica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska („Tvrtka Astellas”) poštuje vaše pravo na privatnost. Ova Obavijest objašnjava tko smo mi, kako prikupljamo, dijelimo i koristimo osobne podatke o Vama i kako Vi možete iskoristiti svoja prava na privatnost. Ako imate pitanja ili ste zabrinuti zbog naše uporabe Vaših osobnih podataka ili biste željeli ostvariti neka svoja prava – uključujući pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka na način kako smo to ovdje opisali – molimo da nas kontaktirate putem kontakt podataka koji su navedeni na dnu ove Obavijesti o privatnosti.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Astellas d.o.o.  Ilica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Koje osobne podatke tvrtka Astellas prikuplja i zašto?

Prikupljamo informacije o Vama iz niza različitih izvora, uključujući izravno od Vas i iz: dokumenata ili obrazaca koje dostavite radi sudjelovanja u inicijativama čiji pokrovitelj je tvrtka Astellas ili ih podržava, poput kliničkih istraživanja i aktivnosti razvoja čiji pokrovitelj je tvrtka Astellas ili u drugim kontekstima, iz javno dostupnih izvora, CV-ja i životopisa te mrežnih i drugih baza podataka i mrežnih stranica kojima mogu upravljati treće strane u naše ime.

Tvrtka Astellas prikuplja i koristi sljedeće kategorije osobnih podataka za niže opisane svrhe:

  • osobne informacije poput Vašeg imena, dobi, spola i kontakt podatke;
  • profesionalne pojedinosti poput mjesta obavljanja djelatnosti, naziva radnog mjesta, područja medicine kojim se bavite, Vašim stručnim kvalifikacijama i znanstvenim aktivnostima (poput prethodnih iskustava s kliničkim ispitivanjima i sudjelovanja u prošlim ili tekućim istraživačkim ispitivanjima s tvrtkom Astellas i drugim tvrtkama), objavljivanja akademskih ili zdravstvenih istraživanja i radova te članstva u udrugama i vijećima; i
  • pojedinosti o interakcijama s nama, npr. kakve smo sastanke održali, o kojim smo temama razgovarali, Vaše znanje i pitanja koja ste postavljali o našem poslovanju i proizvodima, koje smo vam materijale pokazali i kakve smo povratne informacije dobili od Vas, kao i Vaša mišljenja i uobičajene prakse u pogledu propisivanja, uobičajene kliničke prakse i slične informacije.

Te informacije obrađujemo u našim bazama podataka o korisnicima radi upravljanja našim odnosom s vama, što uključuje obradu podataka radi planiranja mogućih suradnji, kontakata, posjeta i sastanaka, kao pomoć u evaluaciji informacija koje vam dajemo i kako bismo osigurali da te informacije budu relevantne s obzirom na vaše stručno iskustvo, interese i sklonosti te kako bismo stekli uvid u vaš znanstveno-terapijski pristup i zadovoljstvo s proizvodima tvrtke Astellas.

S kim tvrtka Astellas razmjenjuje moje osobne podatke?

Vaše osobne podatke objavljujemo sljedećim kategorijama primatelja:

  • našim tvrtkama u grupi, davateljima usluga (treće strane) i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka ili koji obrađuju osobne podatke u svrhe koje su opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti ili ste obaviješteni prilikom sakupljanja Vaših osobnih podataka. Popis sadašnjih tvrtki iz naše grupe dostupan je ovdje https://www.astellas.com/en/worldwide;
  • bilo kojim nadležnim tijelima za provođenje zakona, regulatornim tijelima, vladinim agencijama, sudu ili trećim stranama kada vjerujemo da je neophodno objaviti podatke (i) kao pitanje važećeg zakona ili propisa, (ii) da bi se iskoristila, uspostavila ili obranila naša zakonska prava; ili (iii) da bi zaštitili Vaše vitalne interese ili interese bilo koje drugog treće osobe;
  • potencijalnom kupcu (i njegovim posrednicima i savjetnicima) u s vezi s predloženom kupnjom, spajanjem ili akvizicijom bilo kog dijela naše jedinice pod uvjetom da smo obavijestili kupca da mora uporabiti Vaše osobne podatke samo u svrhe koje su navedene u Obavijesti o privatnosti;
  • bilo kojoj drugoj osobi uz Vašu suglasnost za otkrivanje.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka (samo zdravstveni radnici iz EEA)

Ako ste zdravstveni radnik koji se nalazi u Europskoj ekonomskoj zoni, pravnu  osnovu za prikupljanje i uporabu gore opisanih osobnih podatka čini naš legitimni interes za održavanje odnosa s Vama.  Ako imate pitanja o toj pravnoj osnovi, kontaktirajte nas putem kontakt podataka na dnu ove Obavijesti o privatnosti.

Kako Astellas čuva moje osobne podatke na siguran način?

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje o Vama prikupljamo i obrađujemo, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Mjere zaštite koje koristimo su dizajnirane za pružanje razine sigurnosti koja odgovara riziku obrade Vaših osobnih podataka.

Međunarodni transferi podataka

Vaši osobni podaci mogu se prenositi i obrađivati u državama u kojima nemate boravište. Te države mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju od zakona Vaše države (i u nekim slučajevima, ne moraju osiguravati istu razinu zaštite).

Konkretno, serveri i koje upotrebljavamo za pohranu vaših osobnih podataka nalaze se u SAD, a tvrtke iz naše grupe te davatelji usluga trećih strana i partneri djeluju diljem svijeta. To znači da Vaše osobne podatke, kada ih sakupljamo, možemo obrađivati u bilo kojoj od tih zemalja.

Kako bi Vaši osobni podaci ostali zaštićeni sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti poduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere. Te mjere obuhvaćaju primjenu standardnih ugovornih klauzula Europske komisije za prijenose osobnih podataka između tvrtki u našoj grupi, koje zahtijevaju od svih tvrtki iz grupe da štite osobne podatke iz EEA koje obrađuju u skladu s propisima EU o zaštiti podataka.

Naše standardne ugovorne klauzule možemo dostaviti na zahtjev. Primijenili smo slične odgovarajuće zaštitne mjere kod naših davatelja usluga treće strane i partnera, a više detalja možete dobiti na zahtjev.

Zadržavanje podataka

Osobne podatke koje sakupljamo od Vas zadržavamo kada imamo stalnu legitimnu potrebu da tako postupimo (primjerice, da vam pružimo pravnu uslugu koju ste tražili ili da poštujemo važeći zakon, zahtjeve vezane za porez ili računovodstvo).

Kada nemamo stalnih legitimnih poslovnih potreba za obradom vaših osobnih Vaših podataka, iste brišemo ili anonimiziramo ili, ako ovo nije moguće (primjerice, jer su Vaši osobni podaci pohranjeni u arhive sigurnosnih kopija), onda sigurno pohranjujemo vaše osobne podatke i izoliramo ih od daljnje obrade dok brisanje ne bude moguće.

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

  • Ako želite pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih, ažurirati ili zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, možete to napraviti u bilo kojem trenutku tako što ćete nam se obratiti putem kontakt podataka koji su navedeni niže pod naslovom „Kako nas kontaktirati”.
  • Pored toga, ako imate boravište unutar Europske ekonomske zone, možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, tražiti od nas da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka ili zahtijevati prenosivost Vaših osobnih podataka. I u ovom slučaju, ta prava možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti putem kontakt podataka koji su navedeni niže pod naslovom „Kako nas kontaktirati”.
  • Imate pravo uložiti pritužbu tijelu za zaštitu podataka na sakupljanje i uporabu Vaših osobnih podataka s naše strane. Za više informacija, molimo da kontaktirate Vaše lokalno tijelo za zaštitu podataka. (Kontakt podaci tijela za zaštitu podataka u Europskoj ekonomskoj zoni, Švicarskoj i određenim neeuropskim državama (uključujući SAD-e i Kanadu) su dostupni na ovdje.)

Odgovaramo na sve zahtjeve koje primimo od pojedinaca koji žele iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka sukladno važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ažuriranje ove Obavijesti o privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati ovu Obavijest o privatnosti kao odgovor na promjenu zakonskih, tehničkih ili poslovnih razvoja. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere da Vas obavijestimo o ažuriranju naše Obavijesti o privatnosti, prema značaju promjena koje vršimo.

Kako nas kontaktirati

Ako želite ostvariti bilo koje od vaših prava u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka, pošaljite zahtjev ovdjeAko imate bilo kakvih pitanja ili ste zabrinuti zbog naše uporabe Vaših osobnih podataka, molimo da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka putem sljedećih kontakt podataka: [email protected].

Privacy Policy  |  Cookies Policy  |  Piškotki  |  Terms of Use Copyright © 2019 Astellas Pharma